Accés al Nucli Antic de Súria

Súria  |  2012  |  4.890 m2  |  Ajuntament de Súria

La carretera de Sant Salvador és l’únic accés rodat al nucli antic de Súria. Ressegueix el relleu de la riera dels Galàpets, soterrada als anys 70, enclotada entre el nucli antic i el barri de Bonavista. La topografia, la riera i la carretera, sumat als racons urbans sense relació amb cap trama urbana han esdevingut un pas hostil pel vianant. El projecte reconeix el paisatge característic del lloc format per la presència constant d’estrats geològics, valor natural present a tots els accessos de Súria. La proposta genera 3 plataformes formalitzades com la successió d’estrats geològics durs-tous (paviment-talús vegetal) que dialoguen amb l’entorn natural més proper. Es separa el vianant de la circulació rodada i alhora es generen noves connexions peatonals amb el nucli antic, que s’inspiren en les existents al poble: amples i llargues rampes lleugerament inclinades i escales estretes i empinades. La intervenció cerca un paisatgisme integrat al lloc, des d’on predominen les visuals des de cotes elevades.