Parc del Casal Cívic

Solsona  |  2015  |  2.265 m2  |  Ajuntament de Solsona

Al Passeig de Solsona un solar amb castanyers centenaris, antic jardí particular d’una casa senyorial, restava degradat per l’abandó sofert després de l’enderroc de l’antiga casa. La construcció recent de dos equipaments origina la necessitat d’urbanitzar-lo i connectar-lo amb el nucli urbà. El projecte recupera el jardí històric respectant la topografia i els arbres existents que formen part de l’imaginari col·lectiu. Es restaura el tapís verd sobre el qual es col·loca un paviment seguint l’eix passeig-equipaments, creant un camí sinuós que acompanya el vianant diluint-se al llarg del recorregut. La vegetació, d’aparença no domesticada, i els accidents del terreny han estat conservats i explotats per tal d’aconseguir un caràcter pintoresc, que posa en valor les preexistències del lloc. Segons l’estació de l’any el parc ofereix sensacions i vistes diferents. La metamorfosi dels elements crea un lloc constantment renovat.