Arranjament del Front Marítim de Viladecans

Viladecans  |  2008  |  120 ha i 55 construccions  |  AMB i Ajuntament de Viladecans

Un tram del litoral barceloní no pateix la intensa transformació urbanística dels anys 60 gràcies a l’establiment dels càmpings de la Ballena Alegre de l’arquitecte Francesc Mitjans, el Filipines i el Toro Bravo, on predominaven la natura i les construccions de baixa altura. La intervenció consisteix en l’enderroc de diverses construccions i carrers i en l’eliminació de la vegetació invasiva i de les acumulacions de runa. Posteriorment es recuperarà la vegetació autòctona i el sistema dunar, conservant les construccions més singulars i integrant-se en un àmbit de Protecció Especial d’Aus.