Gual Inundable sobre el Riu Canalda

Odèn  |  2019  |  Ajuntament d’Odèn

El riu Canalda, al seu pas per la rasa d’Encies, baixa per una vall molt estreta de gran valor natural. Els anys 60 una riuada es va endur el pont que permetia la comunicació amb les cases del municipi de Junyent. Aquest fet no va impedir que els veïns s’habituessin a travessar el riu, atès que l’alternativa per carretera de muntanya era massa llarga. La necessitat de pas de vehicles articulats d’aprofitament forestal amb amplis radis de gir, combinat amb l’orografia estreta de la vall, i el pressupost reduït d’un municipi de menys de 200 habitants, dificultaven l’execució d’un pont convencional i una actuació mediambiental respectuosa. Es proposa al consistori la possibilitat d’executar un gual inundable que en crescudes excepcionals (500 anys) no s’utilitzi. La proposta parteix del radi de gir marcat pels vehicles a la llera del riu, que alhora genera una geometria convexa que no s’oposa al pas de l’aigua i que permet una major estabilitat de la infraestructura. El gual, de 4’80m d’amplada i 8’50m de llargària a eix, es formalitza com una fina llosa que levita sobre el riu i que no genera obstacles al pas de l’aigua. L’acabat de formigó desactivat permet la integració amb la llera de còdols i l’entorn immediat de grans blocs de conglomerat. Alhora la llosa es confina amb una xapa d’acer corten que dialoga amb l’entorn boscós canviant, format per arbres de fulla caduca i perenne.