Restauració de la Torre de Guaita i l’Església de Sant Jaume del Castell de Sallent

Catalogació BCIN

Pinell de Solsonès   |  2010  |  110 m2  | Ajuntament de Pinell de Solsonès